कुडचडेच्या रवींद्र भवनात रंगभूमी दिसानिमतान नाटकाचो प्रयोग

ता. 25 मार्च 2021 रंगभूमी दिसानिमतान कुडचडेच्या रवींद्र भवनान शेनवार ता 27 मार्च 2021 दिसा सांजेच्या 7.00 वरांचेर नाटकाचो प्रयोग

Read more

संवसारीक क्षयरोग दीस कार्यक्रमाचें आयोजन

ता. 25 मार्च 2021 भलायकी सेवा संचालनालयान संवसारीक क्षयरोग दिसानिमतान 24 मार्च 2021 दिसा राज्य पांवड्याचेर कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. भलायकी

Read more

प्रयोगसांज कार्यक्रमात शेनवारा “लग्नफेरे” नाटकाचो प्रयोग

ता. 25 मार्च 2021 कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या “प्रयोगसांज” कार्यक्रमात शेनवार ता. 27 मार्च 2021 दिसा सांजेच्या 6.30 वरांचेर बहुउद्देशीय

Read more

लोहिया मैदानाचे सुशोभिकरणाचे काम प्राधान्यक्रमान हातांत घेतलें- कवळेकर

ता. 23 मार्च 2021 उपमुख्यमंत्री श्री. चंद्रकांत कवळेकर हांणी आयज म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर आयोजीत कार्यक्रमात डॉ.

Read more

म्हत्वाचे विकास प्रकल्प वर्सभरात पूर्ण करतलें- मुख्यमंत्री

ता. 23 मार्च 2021 म्हत्वाच्या विकास प्रकल्पांची कामां फुडल्या एका वर्साभितर पूर्ण करपात येतली म्हणपाचे सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

Read more

फाल्या 23 मार्च दिसा डॉ. लोहिया हांची जयंती मनयतले

ता. 22 मार्च 2021 म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन फाल्या ता. 23 मार्च 2021 दिसा मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर डॉ. राम मनोहर

Read more

राज्यपाला हस्तुकीं दोन दिसाच्या रॉटरी प्रशिक्षण परिसंवादाचे उक्तावण

ता. 19 मार्च 2021 आमकां समृध्द संस्कृती लाभिल्ली आसा, जी आमकां न्हय फकत आपल्या स्वताच्या वा आपल्या देशाच्या जाल्यार संवसाराच्या

Read more
Skip to content