घनकोयर वेवस्थापन विशयाचेर फाल्यान तीन दिसांची परिशद

ता. 5 डिसेंबर 2023 गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळान गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ, साळगांव, बार्देज हांगा 6 ते 8 डिसेंबर

Read more

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन

5 डिसेंबर 2023 गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान ता. 12 डिसेंबर 2023 दिसा आयडीसी हॉल, वेर्णा उद्देगीक वसणूक,

Read more

राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात राज्यपाला हस्तुकीं डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली

2 डिसेंबर 2023 राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी काल राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली. राजभवनान

Read more

सांखळे त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान आयोजीत नौकानयन सर्तीचो निकाल जाहीर

ता. 2 डिसेंबर 2023 कला आनी संस्कृती संचालनालयान त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान विठ्ठलापूर सांखळी हांगा वाळवंटी न्हंयत पर्यटन खाते, पर्यटन विकास

Read more
Skip to content