रम्बलर स्ट्रीप्स घालपाचो आदेश

ता. 25 सप्टेंबर 2023 दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान साश्ट म्हालातल्या बाणावली पंचायत वाठारांतल्या आझिलो “डॉ राफायल पेरेरा” आस्कोणा वटेनच्या अंतर्गत

Read more

नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत

दक्षीण गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान साश्ट म्हालातल्या बाणावली पंचायत वाठारांत मारिया हॉल जंक्शन ते मुक्ती आयुर्वेदीक क्लिनिक-थेरपी सेंटर मेरेनच्या रस्त्यांचेर सगळ्यां

Read more

राष्ट्रीय रेड रन लोगो चे अनावरण

ता. 15 सप्टेंबर 2023 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेन राष्ट्रीय ‘रेड रन’ सर्तीच्या लोगो चे अनावरण केले. राष्ट्रीय रेड रन सर्तीची

Read more

राज्यपालाकडल्यान गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं

ता. 18 सप्टेंबर 2023 राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंयच्या लोकांक चवथीची परबीं भेटयल्या. राज्यपाल आपल्या संदेशात म्हणटा,

Read more

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं राजशास्त्र कोशाचें विमोचन

ता. 18 सप्टेंबर 2023 कोंकणी विशय घेवन बी.ए., एम.ए. करपी विद्यार्थ्यां खातीर रोजगाराची संद तयार करपाचो यत्न गोंय सरकार करता

Read more

Skip to content