पत्रकारांखातीर दिशानिदेशन कार्यक्रम

ता. 18 ऑगस्ट 2022 म्हायती आनी प्रसिध्दी संचालनालयान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ई-पोर्टल आनी हेर समाजीक माध्यमांनी काम करपी पत्रकारांखातीर फाल्या ता.

Read more

अग्निवीर भरती रॅलीचे आयोजन

ता. 18 ऑगस्ट 2022 कोल्हापुरच्या लश्कर भरती कार्यालयान अग्निपथ येवजणेखाला कोल्हापूर हांगा शिवाजी विद्यापिठाच्या खेळा मैदानाचेर ता. 22 नोव्हेंबर ते

Read more

बाल वस्ताद (चॅम्पियन) पुरस्काराखातीर नामांकनां

ता. 3 जून 2022 बाल हक्क संरक्षण आयोग, दिल्ली हांणी भुरग्यांच्या हिताखातीर मोलादीक योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थांकडल्यान “बाल चॅम्पियन

Read more

नाविकांक कळोवणी

ता. 3 जून 2022 कॅप्टन ऑफ पोर्टस् खात्यान बाणस्तारी पुलापोंदच्यान कुंभारजूवा कानालातल्यान येरादारी करपाक परवानगी मागिल्ल्या बार्जींक स्वताच्या जोखिमेचेर नेम

Read more

इलेक्ट्रॉनिक्स आनी इन्स्ट्रुमेंटेशन वेवसायिक अभ्यासक्रमा खातीर गोंय विद्यापिठांत प्रवेश प्रक्रिया सूरू

ता. 3 जून 2022 युनिव्हर्सिटी सायन्स इन्स्ट्रुमेंटेशन सेंटर (USIC), स्कूल ऑफ फिजिकल अँड अप्लाइड सायन्स (SPAS) हांगाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आनी इन्स्ट्रुमेंटेशन

Read more

स्टार्ट-अपांक उर्बा दिवपाक सरकार बांदील आसा- मुख्यमंत्री

ता. ३ जून २०२२ राज्यांत स्टार्ट-अपांक उर्बा दिवपाक पोशक वातावण उपलब्ध करपाखातीर सरकार बांदील आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

Read more
Skip to content