जैविक विविधताय नोंद सुदारणा मोहिमेचो शुभारंभ

ता. 23 मे 2023 पर्यावरण, रानां आनी हवामान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय जैविक विविधताय प्राधिकरणान आयज आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधताय दिसानिमतान गोंय सरकाराच्या

Read more

अल्पसंख्याक मुजत रीण येवजण जागरूकताय कार्यक्रमाचें आयोजन

ता. 11 मे 2023 गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त आनी विकास म्हामंडळान गोंयच्या ख्रिश्चन, मुस्लिम, शीख, जैन, पारशी आनी बौद्ध हांचो

Read more

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकीं खासदार चषक क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण

ता. 11 मे 2023 केंद्रीय पर्यटन, बंदरां, जहाजबांधणी आनी उदकामार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकीं आयज वेरे हांगा आयोजीत खासदार

Read more

राज्य पांवड्यावयल्या ट्रायबल खेळां सर्तीक सुरवात

ता. 11 मे 2023 गोंय खेळां प्राधिकरणा वतीन आयोजीत राज्य पांवड्यावयल्या ट्रायबल खेळां सर्तीक आयज फोंडेच्या खेळां प्रकल्पात सुरवात जाली.

Read more
Skip to content