1 जून सावन दुधसागरार पर्यटक टॅक्सी वचपाचे बंद

ता. 24 मे 2024 रानजीव पसरणाक मेकळीक मेळचे खातीर आनी पावसाळ्याक लागून रानां खात्याच्या वन्यजीव आनी ईको-पर्यटन विभागावतीन 1 जून

Read more

पावसाळ्यात लागवडीखातीर बियाणें, यंत्रां अनुदानीत किंमतीत उपलब्ध

ता. 24 मे 2024 गोंय सरकारच्या कृशी संचालनालयान पावसाळ्यात खरीप पिकांच्या लागवडीखातीर बियाणें, यंत्रां, कलमां आनी हेर लागवडीचे साहित्य उपलब्ध

Read more

वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 24 मे 2024 कुडचडे मतदारसंघातल्या असोल्णा-शेळवण आनी शेल्डे ग्रामपंचायत वाठारांतल्या गिरायकांक सुरळीत वीज पुरवण करपा खातीर वीज खात्यान नवीन

Read more

पदव्युत्तर पदवी (एमडीएस) अभ्यासक्रम प्रवेश

ता. 21 मे 2024 गोंय दंत म्हाविद्यालय आनी हॉस्पिटलातल्या पदव्युत्तर पदवी (एमडीएस) अभ्यासक्रम प्रवेशाखातीर आवश्यक दाखल्यांच्या प्रमाणित प्रतिसयत 23 ते

Read more
Skip to content