घनकोयर वेवस्थापन विशयाचेर फाल्यान तीन दिसांची परिशद

ता. 5 डिसेंबर 2023 गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळान गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळ, साळगांव, बार्देज हांगा 6 ते 8 डिसेंबर

Read more

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटीसशीप मेळाव्याचें आयोजन

5 डिसेंबर 2023 गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान ता. 12 डिसेंबर 2023 दिसा आयडीसी हॉल, वेर्णा उद्देगीक वसणूक,

Read more

राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात राज्यपाला हस्तुकीं डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली

2 डिसेंबर 2023 राज्यपाल श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी काल राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली. राजभवनान

Read more

सांखळे त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान आयोजीत नौकानयन सर्तीचो निकाल जाहीर

ता. 2 डिसेंबर 2023 कला आनी संस्कृती संचालनालयान त्रिपुरारी पुनव उत्सवानिमतान विठ्ठलापूर सांखळी हांगा वाळवंटी न्हंयत पर्यटन खाते, पर्यटन विकास

Read more

67 व्या शालेय खेळां फॅडरेशनच्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींखातीर निवड चाचणी

30 नोव्हेंबर 2023 दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आनी महाराष्ट्र हांगा जावपी 67 व्या शालेय खेळां फॅडरेशनच्या राष्ट्रीय सर्तींनी

Read more

फाल्या राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसिस दुयेंतींक अर्थिक मजत भेटयतले

30 नोव्हेंबर 2023 फाल्या 1 डिसेंबर दिसा सकाळी 10.30 वरांचेर राजभवनार आयोजीत कार्यक्रमात डायलिसिस दुयेंतींक अर्थिक मजत भेटयतले. तशेंच ह्या

Read more

लिंगीक आगळीक तपास विशयाचेर कार्यशाळेचें आयोजन

29 नोव्हेंबर 2023 नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटी, गोंय हांणी आपल्या फोंडा हांगाच्या कॅम्पसात 6 डिसेंबर दिसा “लिंगीक आगळीक तपास” ह्या

Read more
Skip to content