मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंयच्या लोकांक प्रजासत्ताक दिसाची परबीं

ता. 25 जानेवारी 2023 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक 74 व्या प्रजासत्ताक दिसानिमतान उर्बेभरीत परबीं आनी शुभकामना भेटयल्या.

Read more

नवीन शिक्षण धोरण सुलभता आनी गुणवत्तेचेर आधारीत आसा- मुख्यमंत्री

ता. 25 जानेवारी 2023 राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान आयज सांखळी हांगाच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयांत “राष्ट्रीय

Read more

कोकणी बातम्या – 25 जानेवारी 2023

थिवीतल्या उदकास्रोत खात्याच्या कचेरीचे स्थलांतर ता. 25 जानेवारी 2023 उदकास्त्रोत खात्यान थिवी हांगाच्या पालवी अभियंता कचेरीचे स्थलांतर कारासवाडा म्हापसा हांगाच्या

Read more

शाळांनी मुळाव्यों साधनसुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार वचनबद्द : मुख्यमंत्री

ता. 25 जानेवारी 2023 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गृहनिर्माण मंडळ, सांखळी हांगा स्वतंत्र सेनानी श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी

Read more

कला आनी संस्कृती संचालनालयावतीन प्रयोगसांज महोत्सवाचे आयोजन

ता. 18 जानेवारी 2023 कला आनी संस्कृती संचालनालयान राजीव गांधी कला मंदीर, फोंडे, रवींद्र भवन, मडगांव आनी रवींद्र भवन, सांखळी

Read more

नागरी सेवा बुद्दीबळ सर्तीचे आयोजन

ता. 17 जानेवारी 2023 खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान दादले आनी बायलांखातीर राज्य पांवड्याचेर नागरी सेवा बुद्दीबळ सर्तीचे आयोजन केला.

Read more
Skip to content