कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत

ता. 6 मे 2021 सरकारान कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत केला. केंद्राच्या इमारतीतल्या वयल्या दोन मजल्यांचेर कोवीड

Read more

हाजी शेख हसन हरूण हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्याकडल्यान दुख्ख व्यक्त

हाजी शेख हसन हरूण हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्याकडल्यान दुख्ख व्यक्त ता. 6 मे 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय विधानसभेचे

Read more

घाणयाऱ्या उदकाच्या टॅंकरांक पणजी शारांत प्रवेश करपाक वेळ आनी मार्ग

ता. 29 एप्रिल 2021 उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यान घाणयाऱ्या उदकाच्या टँकरांक पणजी शारांत प्रवेश करपा खातीर सकाळी 10.00 ते सांजेची

Read more
Skip to content