म्हायती खात्यात 9 सप्टेंबराक श्रीसत्यनारायण म्हापूजा

ता. 4 सप्टेंबर 2023 म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याची वर्सुकीं श्रीसत्यनारायण म्हापूजा शेनवार ता. 9 सप्टेंबर 2023 दिसा जातली. प्रत्येक वर्सा

Read more

मुख्यमंत्र्याकडल्यान शिक्षक दिसाची परबीं

ता. 4 सप्टेंबर 2023 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसानिमतान गोंयच्या शिक्षक वर्गाक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. म्हान शिक्षक, तत्वज्ञानी,

Read more

राज्यपालाकडल्यान शिक्षक दिसाची परबीं

ता. 4 सप्टेंबर 2023 गोंयचे राज्यपाल श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी शिक्षक दिसानिमतान शिक्षक वर्गाक मनाकाळजासावन उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या.

Read more

वीज पुरवण खंडित जावपाची समस्या सोडोवपाक वीज खातें गांभीर्यान प्रयत्न करता-वीजमंत्री

ता. 4 सप्टेंबर 2023 राज्यांतली वीज पुरवण परत परत खंडित जावपाची समस्या सोडोवपा खातीर वीज खातें गांभीर्यान प्रयत्न करता, अशें

Read more

उदकास्त्रोत मंत्री शिरोडकर हांणी जनता दरबारात लोकांच्यो समस्यां आयकून घेतल्यों

ता. 4 सप्टेंबर 2023 उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयान आयज दिवचल तालुक्याखातीर रवींद्र भवन, साखळी हांगा आयोजीत केल्ल्या जनता दरबारात उदकास्त्रोत

Read more

नो पार्किंग वाठार अधिसूचीत

ता. 21 ऑगस्ट 2023 उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालातल्या बस्तोडा पंचायत क्षेत्रांत म्हापसा वटेन वचपी रस्त्याचेर दीपक कॅफे जंक्शन

Read more

स्पिडब्रेकर घालपाचो आदेश

ता. 21 ऑगस्ट 2023 उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान दिवचल म्हालातल्या लाटमबार्शे पंचायत क्षेत्रांत नानोडा वाठारांत मुळगांव वटेन वचपी रस्त्याचेर साई

Read more

ता. 18 ऑगस्ट 2023 भारताच्यो राष्ट्रपती 22 ते 24 ऑगस्ट ह्या तीन दिसांच्या गोंय भेटीर येवपाच्यो आशिल्ल्यान सुरक्षेच्या कारणांखातीर जुवारी

Read more

राष्ट्रीय लश्कर महाविद्यालय प्रवेश परीक्षे खातीर अर्ज

ता. 18 ऑगस्ट 2023 देहराडून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8 वीच्या वर्ग प्रवेशाखातीर इयत्ता 7 वीच्या वर्गात

Read more

विविध सेवांचो लाव घेवपाखातीर मोबाईल नंबर आधार कार्डाक लिंक करप आवश्यक

ता. 18 ऑगस्ट 2023 विविध सेवांचो लाव घेवपाखातीर मोबाईल नंबर आधार कार्डाक लिंक करप आनी आधार कार्डातली म्हायती अपडेट करप

Read more

Skip to content