कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत

ता. 6 मे 2021 सरकारान कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत केला. केंद्राच्या इमारतीतल्या वयल्या दोन मजल्यांचेर कोवीड

Read more

हाजी शेख हसन हरूण हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्याकडल्यान दुख्ख व्यक्त

हाजी शेख हसन हरूण हांच्या मरणाचेर मुख्यमंत्र्याकडल्यान दुख्ख व्यक्त ता. 6 मे 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय विधानसभेचे

Read more
Skip to content