NEWS & EVENTS

 • सरकार पुलीस खात्यात आनीक 200 ते 250 जागें भरतले June 18, 2021
  ता. 18 जून 2021 राज्यांत गुन्यावांचे प्रमाण कमी करपाखातीर पुलीस खात्याची भुमिका म्हत्वाची आसून सरकार गुन्यांवकारांआड कडक कारवाय करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कोलवाळे पुलीस स्टेशनाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत उलयताना सांगले. ...
 • शिंप्यांखातीर स्वावलंबन येवजण June 18, 2021
  ता. 18 जून 2021 गोंय सरकाराच्या हस्तकला, कपडो आनी काथ्याकाम संचालनालयाचो “हस्तकला कारागिरां खातीर स्वावलंबन येवजण” ह्या येवजणे खाला विद्यार्थांचे युनिफॉर्म, पॅंट, शर्ट शिवपाचो वेवसाय करपी मास्टर शिंप्यांचे (कारागिर) एम्पॅनल करपाचो प्रस्ताव आसा. मास्टर टेलरांक शिक्षण संचालनालयाक आवश्यकता आशिल्ले शाळां युनिफॉर्म शिंवचें पडटले. इत्सुक मास्टर टेलरांनी नाव, नामो, ग्रामपंचायत, पिराय, फोन नंबर, शिवणकामाचो जागो, शिवण कामाचो ...
 • मुख्यमंत्र्याहस्तुकीं मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण June 18, 2021
  ता. 18 जून 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज व्हर्च्युअल पद्दतीन मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनाच्या नवीन इमारतीचे मनोरा राय हांगा उक्तावण केले उक्तावण कार्यक्रमाक आमदार श्री. आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्स जिल्हा पंचायत सदस्य श्री डॉमनीक गावकर; रायच्यो सरपंच श्रीमती मिंगेलिना डिसौझा; जिल्हाधिकारी (दक्षिण), श्रीमती रुचिका कात्याल-आयएएस आनी पुलीस अधीक्षक, श्री पंकज कुमार सिंग-आयपीएस हे प्रत्यक्ष हजर ...
 • मुख्यमंत्र्याकडल्यान गोंय क्रांती दिसाची परबीं June 17, 2021
  ता. 17 जून 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय क्रांती दिसाची हुनहुनीत परबीं आनी शुभकामना भेटयल्या. मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणटा, गोंय मुक्ती चळवळीच्या इतिहासात ह्या दिसाक खुप म्हत्व आसा. 18 जून 1946 वर्सा स्वातंत्र्य सैनिक डॉ. राम मनोहर लोहिया हांणी स्वातंत्र्य ...
 • दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थींक एप्रिल मेरेनचे मानधन दिला June 16, 2021
  ता. 15 जून 2021 दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेच्या लावधारकांक एप्रिल 2021 मेरेनची अर्थीक मदत दिल्या आनी मे म्हयन्याच्या अर्थीक मदतीची रक्कम रोखडीच दितले, अशें समाज कल्याण खात्यान कळयला. म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/534
 • मुख्यमंत्र्यान पर्यटन आनी कदंब येरादारी महामंडळाच्या कामाचो नियाळ घेतलो June 15, 2021
  ता. 15 जून 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी कदंब येरादारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेवन दोनीय महामंडळांच्या कामाचो नियाळ घेतलो. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आयज ट्रॅव्हल एण्ड टुरिजम संघटनेच्या वांगड्यांचीय बसका घेतली. पर्यटनमंत्री श्री. मनोहर आजगांवकर बसकेक हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्र्यान कदंब ...
 • दिवचल म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण June 15, 2021
  ता. 15 जून 2021 पडोशेच्या 40 एमएलडी पंपिंग स्टेशनातल्या वीज यंत्रणेत दोश निर्माण जाल्ल्यान फाल्या ता. 16 जून 2021 दिसा पडोशे उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान दिवचल म्हाल, मये आनी साखळी मतदारसंघातले कांय वांठार सत्तरी तालुक्यातले कांय वांठार आनी तिसवाडी तालुक्यातल्या चोडण गांवांत मर्यादीत ...
 • वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी June 15, 2021
  ता.  15 जून 2021 फोंडे म्हालातल्या दुरिंगवाडो कुंकळ्ळी हांगा नवीन उबारिल्ले  200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्र  आनी जोडून आशिल्ली यंत्रणां ता. 12 जून 2021 दिसा चालू केल्यात  आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणां तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे. म्हा /सप/ ऑप / विगां/ 2021/532
 • मुख्यमंत्र्यान शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण येवजणेचो नियाळ घेतलो June 14, 2021
  ता. 14 जून 2021 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज उच्च पावंड्यावयल्यां देखरेख आनी सल्लागार समितीच्या बसकेत गोंय मुख्यमंत्री शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण येवजण 2021 चो नियाळ घेतलो. बसकेत येवजणेच्या वेगळ्या वेगळ्या बाबींचेर चर्चा जाली. गोंय क्रातीदिसा सरकार ह्या येवजणेच्या अंमलबजावणीची घोशणा करपाचे आसा. गोंय मुख्यमंत्री शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण येवजण 2021 च्या माध्यमातल्यान सरकाराक प्रशासनात प्रशिक्षीत आनी कुशळ ...
 • वीज पुरवण खंडीत June 14, 2021
  ता. 14 जून 2021 ता. 15 जून 2021 दिसा 11 केव्ही आरएनडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सुप्रिम बिल्डर, मांडवी क्लिनीक, रेसीकॉम होम इलायट, झेव्हियर मिनेझीस, वॉलांत, नेक्सा शो-रूम, चंद्रगीत हॉटेल, कॉज्मे कॉस्ता असोसिएट, साईबाबा देऊळ, पीडीए उदका टाकी, आर जी स्टोन हॉस्पिटल, तरूण भारत, तीन ...
Skip to content