सर्गेस्त दयानंद बांदोडकर हांची जयंती

ता. 10 मार्च 2021

गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त श्री. दयानंद बांदोडकर हांची जयंती शुक्रार ता. 12 मार्च 2021 दिसा पाळपात येतली.

12 मार्च 2021 दिसा सकाळी 9.00 वरांचेर मिरामार हांगा जावपी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आपल्या मंत्रीमंडळातले वांगडी आनी हेर मानेस्तांसयत सर्गेस्त  दयानंद बांदोडकरांच्या समाधीचेर पुष्पांजली ओपतले. त्याउपरांत मुख्यमंत्री आनी हेर मानेस्त सकाळी 9.15 वरांचेर पणजेच्या पोरण्या सचिवालयाकडल्या आनी सकाळी 9.30 वरांचेर पर्वरीच्या नव्या सचिवालय प्रकल्पातल्या  सर्गेस्त श्री. दयानंद बांदोडकर हांच्या पुतळ्यांक फुलांहार घालून आर्गां ओपतले.

सगळें सरकारी सचीव आनी खात्यांच्या मुखेल्यांनी कोवीड-19 म्हामारीखातीर लागू आशिल्ल्या शिश्टाचाराक पाळो दिवन कार्यक्रमाक हजर रावचे, अशी विनंती केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/283

Skip to content