Home »News

दक्षता जागृताय सप्तक

                                                                                                                                पणजीः ता. २६ ऑक्टोबर २०१८

                                                                                कार्तिक , १९४०

          दक्षता संचालनालय दर वर्सा दक्षता जागृताय सप्तक मनयता. ह्या वर्सा २९ ऑक्टोबर २०१८ ते २ नोव्हेंबर २०१८ मेरेन दक्षता जागृताय सप्तक मनोवपाचे थारायला.

          ता. २९ ऑक्टोबर २०१८ सकाळीं १०. ०० वरांचेर पर्वरी सचिवालयाच्या परिशद सभागृहांत सप्तकाचो उक्तावण कार्यक्रम जातलो. मुख्य सचीव आनी हेर मानेस्त उक्तावण कार्यक्रमाक हजर आसतले.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१७०७

TOP