Home »News

वीज यंत्रणा विशीं शिटकावणी

पणजीः ता. २३ ऑक्टोबर २०१८

कार्तिक , १९४०

          चिखली हांगाच्या सांकवाळ सबस्टेशन ते नोफ्रा सबस्टेशना मेरेन नवीन घातलेली ३३ केव्ही भुयारी वीज केबल ता. २ ऑक्टोबर २०१८ दिसा विद्यूत भारीत करतले आनी ह्या फुडें तशींच विद्यूत भारीत उरतलीं. वयली वीज यंत्रणां मालमत्ता आनी जिवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवचे न्हय.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१६

TOP