Home »News

स्पीड ब्रेकर उभारपाचो आदेश

                                                                             पणजीः ता. २३ ऑक्टोबर २०१८

कार्तिक , १९४०

      उत्तर गोंय जिल्लोधिकार्‍यान दिवचल-होंडा रस्त्यांचेर मुझावरवाडो हांगा मशिदे लागीं, सांखळी-वाळपय रस्त्यांचेर एसबीआय होंडा फुडल्यान, पाळी/उसगांव रस्त्यांचेर हॉटेल स्नेहा फुडल्यान, होंडा-वेळगें/पाळी रस्त्याचेर आजोबा नगर होंडाच्या सोलये जंक्शनाचेर, होंडा-वेळगें/पाळी रस्त्याचेर डिगणे सुर्लाच्या पिठां गिरणी फुडल्यान, होंडा /पाळी रस्त्याचेर बाये सुर्ला हांगासर, वेळगे सुर्लाच्या तारामाथा रस्त्याच्या जंक्शनाचेर गोवेकार शॉपा लागीं, तळे पाळी रस्त्याचेर वीज सब स्टेशना लागीं, रुमड खाजन रस्त्याच्या जंक्शनाच्या आमुर्ली जंक्शना लागीं, भामय पाळी हांगा उसगांव दिकेन वचपी रस्त्याचेर ताराबाई दळवी हायस्कूला लागीं, नावेली हांगाच्या विविधा उच्च माध्यमिक विद्यालया लागीं, अंबेगाळ पाळी मस्तकवाडो रस्त्या लागीं,  अंबेगाळ पाळीच्या माध्यमीक विद्यालया लागीं,  अंबेगाळ पाळयेच्या तोर्ला रस्त्याचेर, कोठंबीच्या सरकारी प्राथमीक शाळे लागीं, घाडीवाडा रस्त्याच्या गॅरेजी लागीं, कुडणेंच्या सरकारी प्राथमीक शाळे लागीं, कुडणेंच्या महालक्ष्मी माध्यमीक विद्यालया लागीं, फळवाडो हांगा सरकारी प्राथमीक शाळेलागीं  स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सूचोवणी दिवपी तकटे उभारपाचो आदेश दिला.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१६

TOP