Home »News

स्पीड ब्रेकर उभारपाचो आदेश

                                                                             पणजीः ता. २३ ऑक्टोबर २०१८

कार्तिक , १९४०

          उत्तर गोंय जिल्लोधिकार्‍यान भायले सुर्ला हांगाच्या  सरकारी हायस्कूलाच्या गेटी मुखावेल्यान  सुर्ला आनी वेळगें वचपी रस्त्यांचेर हायस्कुलाच्या गेटीसावन दोनीय वटेच्यान सुमार 15 मिटर अंतराचेर आनी  घाडीवाडो गांवच्या रस्त्याचेर लोकवस्ती आशिल्लो वाठार,  देवळा लागीं आनी सरकारी प्राथमीक शाळे लागीं स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सूचोवणी दिवपी तकटे उभारपाचो आदेश दिला.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१६

TOP