Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. २३ ऑक्टोबर २०१८

कार्तिक , १९४०

          ता. २, ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११ केव्ही बागा फिडरा वयल्यान  सकाळी ९. ०० ते दनपरां २. ०० मेरेन खोब्रावाडो, आगरवाडो  आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          ता. २, ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११ केव्ही धारवाडकार फिडरा वयल्यान सकाळी ९. ०० ते दनपरां २. ०० मेरेन नायकावाडो, पोरबावाडो, डोंगरपूर, मड्डेवाडो, कळंगुट बिच, उमटावाडो, टिटो, कळंगुट मार्केट  आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          ता. २, ऑक्टोबर २०१८ दिसा ११ केव्ही ओल्ड गोवा फिडरा वयल्यान  सकाळी ९. ०० ते दनपरां २.०० मेरेन दोतोरभाट, इडमार, उडपी हॉटेल, एसएफएक्स रेसिडेन्सी, सीएमएम लॉजिस्टिक्स आनी ओल्ड गोवा सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/माधा/बिंभ/२०१८/१६

TOP