Home »News

          स्वास्थ भारत यात्रा आनी प्रभात फेरीचे आयोजन

पणजी, 15 ऑक्टोबर 2018

आश्विन 23, 1940

          भारत सरकाराच्या अन्न सुरक्षा आनी दर्जा प्राधिकारणान गोंय सरकाराच्या अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या जोड पालवान ता. 16 आनी 17 ऑक्टोबर 2018 दिसा स्वास्थ भारत यात्रा – पॅन इंडिया सिक्लेथॉन आनी प्रभात फेरीचे आयोजन केला.

          ता. 17 ऑक्टोबर दिसा भलायकी मंत्री श्री. विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकीं पॅन इंडिया सिक्लेथॉनचो बावटो दाखोवन सुरवात जातली, तर गोंय सरकाराचे भलायकी सचीव प्रभात फेरीची सुरवात करतलें.

          ता. 16 ऑक्टोबराक सकाळी 7.30 वरांचेर कला अकादमी कडल्यान प्रभात फेरी सुरू जातली आनी 18 जून मार्गान येवन परत वतली. प्रभात फेरींत शाळा – महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, एनसीसी छात्रसैनीक, बिगर सरकारी संघटणांचे प्रतिनिधी सहभागी जातले. प्रभात फेरींत भाग घेवपा खातीर अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्या कडेन नांव नोंदणी करची. प्रभात फेरी कला अकादेमी कडेन परत पावले उपरांत अन्न सुरक्षेविशीं जागृती करपी कांय कार्यक्रम जातले. तशेंच प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांचो संदेश दाखयतले. तशेंच संचालनालया वतीन पणजी महापालिका बाजार, मिरामार बीच आनी कदंब बस स्थानकार अन्न सुरक्षा जागृती केंद्रां उभारतले आनी फिरत्या वाहनांतल्यान अन्न जिन्नसांची म्हायती दितले.

          महात्मा गांधिजींच्या दांडी यात्रा आनी मीठ सत्याग्रहाच्या प्रेरणेंतल्यान सुरू केल्ली पॅन इंडिया सिक्लेथॉन, कला अकादमी कडल्यान सुरू जावन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ह्या राज्यांतल्यान नवी दिल्ली पावतली. अन्न सुरक्षा आनी आयोडीनयुक्त मिठ वापरांतल्यान एनेमिया मुक्त भारत करपाच्या उद्देशान ही यात्रा आयोजीत केल्या.

          स्वास्थ भारत यात्रा ही महात्मा गांधीजींच्या 150 व्या जयंती कार्यक्रमाचो एक भाग आसा. ह्या यात्रेंतल्यान अन्न सुरक्षा आनी निरोगी भलायकीविशीं संदेश दितले.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/सुना/2018/1659

TOP