Home »News

        श्री गावडे हांचे हस्तुकीं बोरये सामाजीक केंद्राची बुन्याद

पणजी, 15 ऑक्टोबर 2018

आश्विन 23, 1940

          कला आनी संस्कृती मंत्री श्री. गोविंद गावडे हांणी आयज कलमामळ – बोरी हांगा बहुउद्देशी सामाजीक केंद्राच्या बांदकामाची पायाभरणी केली. शिरोडेचे आमदार श्री. सुभाष शिरोडकार, बोरीच्यो सरपंच श्रमती भावना नाईक, उपसरपंच श्री. कॉस्तांसियो लुईस, जिल्लो पंचायत वांगडी श्री. दिपक बोरकार, आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक श्री. वेनान्सियो फुर्तादो, गोंय राज्य साधन-सुविधा विकास महामंडळाचे अधिकारी श्री. जोशी, पंच वांगडी श्रीमती ज्योती नाईक, सुनील सावकार, कमलाकांत नाईक, श्रीमती फिलोमेना वाज आनी हेरांची ह्या वेळार हाजिरी आशिल्ली.

          ह्या वेळार उलयताना  श्री. गावडे हांणी सरकार लोकांच्या कल्याणा खातीर कटीबद्द आसून लोकांनी सरकारा मार्फत उपलब्ध करपांत येवपी साधन-सुविधांचो योग्य उपेग करपाची गरज आसा अशें सांगलें. लोकांनी आपल्या वाठारांत उबारपांत येवपी विकास प्रकल्पाची योग्य देखभाल करपाचीय गरज आसा. अशा प्रकल्पांच्या बांदकामा खातीर लोकांच्या पैशांचो वापर जाता, ते खातीर लोकांनी सामाजीक केंद्र पूर्ण जाले उपरांत आपल्या घरा प्रमाण ताची देखभाल करची. आमी एकवटान आनी सहकार्यान सामाजीक केंद्रांत नितळसाण राखपा वांगडाच वाठाराचे पावित्र्य राखपाची गरज आसा. फोंडा तालुक्यांत उबारपांत येवपी कांय सामाजीक केंद्रा मदलें बोरी गावांत उबारपांत येवपी हे पयले अशा तरेचे केंद्र आसा, अशेंय कला आनी संस्कृती मंत्र्यानी सांगले.

          श्री. शिरोडकार हांणी बोरी गांवांत सामाजीक केंद्र उबारपाक फुडाकार घेतिल्ले खातीर पंचायत वांगड्यांचे अभिनंदन केले आनी बोरी गांवांत फाटल्या कांय वर्सां सावन तोखणाय करपा सारखी उदरगत जाल्ल्याचे म्हणले आनी गांवच्या फुडल्या विकासा खातीर एकजुटीन काम करपाक सांगले.

          आदिवासी कल्याण संचालनालयान गोंय राज्य साधन-सुविधा विकास महामंडळाच्या सहकार्यान हो सामाजीक केंद्राचो प्रकल्प हातांत घेतला आनी ह्या प्रकल्पांत सातशें लोकांक बसपाची तांक आशिल्ले सभाघर, स्टोअर रूम, कार्यालय आनी हेर सुविधा आसतल्यो.

          श्री. शैलेश बोरकार हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले तर श्री. मनोहर नाईक हांणी निमणें उपकार मानले.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/सुना/2018/1658

TOP