Home »News

         रम्बलर स्ट्रीप्स घालपाचो आदेश

                                                                                                  पणजीः ता. 15 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 23, 1940

 

 

          जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय हांणी पणजे शार महापालिकेच्या वाठारांत, फा. आग्नेलो रस्त्या मुखार, ऑल इंडिया रेडिओ, आल्तिन्हो वटेन वेधशाळा कॉलोनीच्या मुख्य गेटीच्या 10 मिटर पयस अंतराचेर  धव्या रंगाच्या थर्मोप्लास्टीक फ्लोरोसण्ट पेण्टांत दाट रुंबलर पट्टे/स्ट्रिप्स बांदपाचे अधिसुचीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/सुना/2018/1655

TOP