Home »News

   log-1 (1).png                       

                                बस्तोडा वाठारांत गतिरोधक अधिसुचीत

                                                                                                                     पणजीः ता. 15 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 23, 1940

          जिल्लो दंडाधिकारी, उत्तर गोंय हांणी बार्देस तालुक्यांतल्या बस्तोडा ग्राम पंचायतीच्या आवाठांत हम्प टायप गती रोधक बांदपाचें अधिसुचीत केला. बस्तोडा पंचायती वटेन टी जंक्शना कडेन वचपी रस्त्याच्या 5 मिटर अंतराचेर पयलो गतिरोधक आनी दुसरो गतिरोधक हॉटेल ग्रीन पार्का वटेन वचपी रस्त्याच्या टी जंक्शना पासून 5 मिटर पयस अशे आसतले.

          हे गतिरोधक धव्या रंगाच्या थर्मोप्लास्टीक फ्लोरोसण्ट पेण्टांत रंगोवन ताचेर रातचे दिसचे म्हूण ब्लिंकर्स बसोवपाचो आदेश दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/सुना/2018/1654

 

TOP