Home »News

देशाचे उदरगतीक आनी भरभराटीक एकजूट महत्वाची- पर्यटन मंत्री

                                                                                                                                पणजीः ता. 12 ऑक्टोंबर 2018

                                                                                      आश्विन 18, 1940

          राष्ट्राक उदरगतीच्या आनी भरभराटीच्या मळार पावोवपाक एकजूट ही खूप महत्वाची आसा अशें पर्यटन मंत्री श्री. मनोहर आजगांवकार हांणी सांगलें. खाजने-आमरे-पोरस्कडे ग्रामपंचायतीन, न्हयबाग पंचायत सभाघरांत, ग्रामपंचायत विकास योजनेन सहभागी जावपाक आयोजीत केल्ल्या जागृती विशींचे कार्यावळींत ते उलयताले.

          आपल्या उलोवपांत श्री. आजगांवकर हांणी, असले तरेच्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्या बद्दल पंचायतीक परबीं भेटयली आनी सांगलें की बांयलांच्या सहभागा शिवाय राष्ट्र समृध्द जावंक शकना ताका लागून सगळ्या क्षेत्रांनी बायलांचो सहभाग हो खूप गरजेचो आसा. आयची बायलां खंयच्याच क्षेत्रांत फाटी उरुंक ना अशे तांणी मुखार सांगलें .

          ह्या वेळार वजरीच्यो सरपंच श्रीमती. संगिता गांवकर, खाजने पोरस्कडे पंचायतीचे सरपंच श्री. रॉश फेर्नांडीस आनी पंच वांगडी श्री. राकेश स्वर हांचीय उलोवपा जाली.       महिला मंडळा वतीन रांदपाची, चित्रकला, रांगोळी आनी हेर सर्तींचे आयोजन जालें. ह्या सर्तीनी 25 आप मजत गटांनी वांटो घेतिल्लो.

          वारखंड –नागझर, पंचायतीचे सरपंच श्री. प्रदीप कांबळी, चांदेल हंसापूर पंचायतीचे सरपंच श्री. संतोष मळीक आनी पंचायत वांगडी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले.

          श्री. आजगांवकार हांच्यानी काल परबवाडो तोरशें पेडणें हांगच्या सुशोभीकरण केल्ल्या सभाघराचेंय  उक्तावण केलें.

          वारखंड –नागझर, पंचायतीचे सरपंच श्री. प्रदीप कांबळी, तोरशे जिल्ला पंचायत श्री. रमेश सावळ, तोरशें पंचायतीचे सरपंच श्री. बबन डिसौजा, उपसरपंच श्री. अशोक सावळ, जिल्ला पंचायतीचे माजी अध्यक्ष श्री.पांडुरंग परब, तोरशें पंचायतीचे पंच श्रीमती प्रार्थना मोटे, श्री. उत्तमवीर, आदले सरपंच श्री. मनोहर नाईक हेंय सुवाळ्याक उपस्थीत आशिल्ले.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/1650

 

 

TOP