Home »News

बोरी पूल येरादारीक बंद

                                                                                                                                पणजीः ता. 11ऑक्टोंबर 2018

आश्विन18, 1940

 

          राष्ट्रीय महामार्ग - 17 ब वयलो बोरी पूल तपासणी आनी डॅक पातळी नोंद करपा खातीर ता. 14 ऑक्टोबर 2018 दिसा सकाळी 6.00 ते 8.00 मेरेन सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/1644

 

 

TOP