Home »News

वीज पुरवण खंडीत

                                                                                                                                पणजीः ता. १० ऑक्टोंबर २०१८

आश्विन १८, १९४०

 

        ता. १२ ऑक्टोबर २०१८ दिसा सांकवाळे उप-केंद्राच्या ११ केव्ही  वास्को- II  फिडरा वयल्यान सकाळी १०.०० ते दनपरां .००  मेरेन जयराम नगर, एनएसडी गोवा, विशाल मॅगा मार्ट आनी हॅल्बर वॉशींग सेंटर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच ता. ऑक्टोबर २०१८ दिसा सांकवाळे उप-केंद्राच्या ११ केव्ही उद्देगीक फिडरा वयल्यान सकाळी १०.०० ते दनपरां .०० मेरेन सांकवाळे उद्देगीक वसाहतींतल्या ज्युटॅक्स, रितिका पॅकींग तशेंच एचटी आनी एलटी गिरायकांक  वीज पुरवण खंडीत आसतली.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/२०१८/१६४१

TOP