Home »News

वीज पुरवण खंडीत

पणजी, 01ऑक्टोबर 2018

आश्विन 9, 1940

ता. 3 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही सांगोल्डा फिडरा वयल्यान स. 9.00 ते दनपरां 1.00 मेरेन  ग्रीन हिल, शांतादुर्गा देऊळ, लिवरामेंत वाडो, सांगोल्डा पंचायत, भुटकी वाडो, सांगोल्डा मरड, माय- दे- देऊस चर्च, साईबाबा देऊळ, वाडें, खर्रें, टिकलो पेट्रोल पंप, वेताळ देऊळ आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तशेंच, ता. 3 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही सांकवाडी फिडरा वयल्यान स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन सांकवाडी, शिमेर, कुडासवाडो, कुबाना क्लब, चौरंगीनाथ देऊळ आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना..

          तशेंच, ता. 4 ऑक्टोबर 2018 दिसा ११ केव्ही पर्रा फिडरा वयल्यान  स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन पारपोळी, वान्सीयो वाडो, सोरवें, कुमयांमरड, अग्नीवाडो, गिरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

          तेंच तरेन, ता. 5 ऑक्टोबर 2018 दिसा स. 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन ११ केव्ही आरएनडी फिडरा वयल्यान मोना नगर, राम नगर, पटेल इस्टेट, आरएनडी वर्कशॉप, बेतीं, गुरुद्वार, शांतादुर्गा देऊळ, तीन बिल्डींग, गौरी पॅट्रोल पंप, वोळांत, सुप्रीम बिल्डर्स, पिडीए कॉलनी, मांडवी क्लिनीक आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

         

मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/ 1609

 

TOP