Home »News

प्रत्येक राज्याचे अर्थवेवस्थे वांगडा संस्कृती जोडिल्ली आसता- आयटी मंत्री

पणजीः ता. 01 ऑक्टोंबर 2018

 

          माहिती आनी तंत्रज्ञान मंत्री श्री.रोहन खंवटे हांणी पोर्तुगालचे पर्यावरण मंत्री श्री. जुआंव पेद्रू दे माटोस फेर्नांडीस हांचे उपस्थितींत सिमाना दा  कुल्तूरच्या (इंडो- पुर्तुगेझ आनी गोंय) 10 व्या आवृत्तीचो उक्तावण सुवाळो काल पणजे हांगा संपन्न जालो.

          पुर्तुगेज आनी गोंयची कला, संगीत आनी संस्कृतीक प्रोत्साहीत आनी तिचो प्रसार करपाक पुर्तुगेज कॉन्सुलेट आनी हेर साबार थळाव्यो संघटना हांच्या फुडाकारा 2008 वर्सांत सिमाना दा कुल्तुर हाची स्थापना जाली. कार्यावळीची सुरवात गोंयचे संस्कृतायेचेर पुर्तुगेज प्रभाव ह्या विशया वयल्या चर्चा सत्रांतल्यान जाली. पत्रकार आनी लेखक श्री. एलॅक्झेंडर बार्बोझा हांच्या अध्यते खाला जाल्ल्या चर्चा सत्रांत श्री. प्रजल साखरदांडे आनी श्रीमती. मारिया लुर्डस ब्रावो दे कोस्ता हांणी भाग घेतिल्लो.

          प्रत्येक राज्याचे अर्थवेवस्थे वांगडा संस्कृती जोडिल्ली आसता अशें श्री. खंवटे हांणी सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. गोंयचे संस्कृतायेचेर पुर्तुगेज संस्कृतायेचो प्रभाव व्हड प्रमाणांत पडिल्लो आसा. राज्यांत चालंत आशिल्ली समान नागरीक संहिता ही पुर्तुगेजांचें दायज जावन आसा. राज्यांतल्या आयटी धोरणाचेर माहिती दिता आसतना तांणी सांगले की गोंय हें देशांतलें आयटी हब म्हण विकसीत करपाचें सरकारचें ध्येय आसा. तांणी पुर्तुगेज मंत्री श्री. जुआंव पेद्रू दे माटोस फेर्नांडीस हांचे कडेन गोंयच्या आयटी क्षेत्रांत गुंतवणूक करची अशी मागणी केली जाणे करुन गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराचो मार्ग तयार जातलो.

          पोर्तुगालचे पर्यावरण मंत्री श्री. जुआंव पेद्रू दे माटोस फेर्नांडीस हांणी आपल्या उलोवपांत गोंयची आगळी वेगळी वळख आनी संस्कृताय राखून दवरिल्ल्या बद्दल सिमाना दा कुल्तुर हांच्या भागीधारकांक जायते कश्ट घेतिल्ल्या बद्दल तांची तोखणाय केली. गोंयच्या आनी पुर्तुगेज कलाकारांक घेवन पुर्तगेज संस्कृती जातूंत कला, संगीत, सिनेमा जागृत दवरपाक घेतिल्ले कश्ट नोंद करपा सारकें आसा अशें तांणी सांगलें. दोनीय देशां मजगती आशिल्ली संस्कृतीक देवण घेवण नातें घटमूट करपाक आदार दितलें.

          कार्यकारी समिती अध्यक्ष श्री. फ्रान्सिस्को मार्टिन्स हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत सांगले की सिमाना दा  कुल्तूरच्या - इंडो- पुर्तुगेझ आनी गोंय हांच्या मार्फत संस्कृतायेची विविधता आनी आगळे वेगळे गोंयचे वळख दायज दाखयता. ही कार्यावळ एकत्रीत आयोजीत केल्ले बद्दल ताणी देव बरें करुं अशेंय आपल्या उलोवपांत म्हटलें.

          हे वेळार गोंयचे पुर्तुगीज कॉन्सूल जनरल श्री. आंतोनिओ क्रिस्टेला तावारीस, सिमाना दा  कुल्तूराची आदली अध्यक्ष श्रीमती. ओर्टी सुआरेस, एसडीसीचे माजी अध्यक्ष श्री. अनिल खंवटे, श्री. अवधूत कारो आनी सिमाना दा  कुल्तूराचे आताचे आनी माजी वांगडी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले.

          मा/वाप/टीएसएस/विगां/अगा/सुना/2018/ 1605

 

TOP