Home »News

जुआरी पूल ३० सप्टेंबर २०१८ दिसा बंद

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

         

जुआरी पुलाचो डॅक स्तर तपासपा खातीर ३० सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं .०० ते .०० मेरेन जुआरी पूल सगळ्या प्रकारच्या वाहनांच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशें सगळ्या लोकांक कळीत करता. अवजड येरादारी एनएच-१७ बी वेल्या बोरी पुला वटेन वळयतले. 

जुआरी पूल बंद आशिल्ल्यान ३० सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं .०० ते .०० मेरेन आगशी-कुठ्ठाळे मार्गान 4 फेरी बोटी घालतले. फेरीबोट सेवा फकत प्रवाश्यांक आनी दुचाकी खातीर आसतली. चारचाकी वाहनांक म्हणल्यार ल्हान गाडयांक आनी अवजड गाडयांक फेरीबोट सेवा आसची ना. फेरीबोट सेवा सुरळीतपणान चलची म्हूण लोकांनी सहकार्य दिवचे अशें आवाहन केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१६०२

 

TOP