Home »News

पोरण्या गोंया वाहनां खातीर पे पार्कींग वाठार अधिसुचीत

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

          पोरणे गोंय ग्राम पंचायती लागसारच्या सुलभ शौचायला मुखार, सुलभ शौचालय ते कृष्णा हॉटेल मेरेनचो मार्ग आनी स्वामी हावज ते ग्रीन यार्ड रेस्टॉरंट मेरेनचो मार्ग हो पोरणे गोंय ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रांत येवपी वाठार सगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर पे पार्कींग वाठार म्हूण उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकार्‍यांनी अधिसुचीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५९९

TOP