Home »News

 

गट पांवड्या वयले तालुका अंमलबजावणी पंगडाची पुनर्स्थापना

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

          सिगरेट आनी तंबाखू उत्पाद (जायरातीचेर प्रतिबंध आनी वेपार आनी वाणिज्य उत्पादन, पुरवण आनी वितरण नियमन) कायदो, 2003 प्रभावी रितीन चालीक लावपा खातीर तिसवाडी, बार्देश, दिवचल, पेडणे आनी सत्तरी तालुक्यां खातीर गट पांवड्या वयल्या अंमलबजावणी पंगडाची पुनर्स्थापना केल्या अशें उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकारी कार्यालयान कळीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५९८

 

TOP