Home »News

नाविकांक सुचोवणी

 

पणजी, २८  सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

मेसर्स वॅस्टर्न ड्रॅजींग. मडगांव हे जुरी न्हंयंत पोरण्या बोरी पुला लागसार दोनूय वटेन सुमार १००. मिटर अंतराचेर पोस्ट सायड स्कॅन स्विपिंगाचें काम २८ सप्टेंबर २०१८ दिसा सकाळीं १०.०० वरां सावन करतलें अशें बंदर कप्तान खात्यान अधिसुचीत केला.

ह्या वाठारांत जुआरी न्हंयंत येरादारी करपी बार्जी, प्रवाश्यां खातीरच्यो बोटी, फेरी बोटी, नुस्तेमारी ट्रॉलर्स, यांत्रिकी आनी बिगर यांत्रिकी बोटी तशेंच पर्यटन बोटी, क्रुज बोटींच्या मालकांनी / चालकांनी नदर दवरची आनी बोटी सवकास चलोवच्यो तशेंच कामांत आडखळ जावची न्हय म्हूण गरज आसल्यार सुरक्षीत अंतराचेर बोटी थांबोवच्यो अशें सुचीत केला. ह्या कामा वेळार सुवातीचेर गस्त बोटीं कडल्यान जारी केल्ल्यो सुचोवण्यो सक्तीन पाळच्यो. वयर दिल्ल्या सुचोवण्यांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय जातली अशें कळीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५९५

 

TOP