Home »News

२ ऑक्टोबर रोजी ड्राय डे

 

दि.२७ सप्टेंबर २०१८

                                                                 आश्विन ०५,१९४०

 

गांधीजयंती निमित्त दि. २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गोव्यातील सर्व परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद राहतील अशी माहिती अबकारी आयुक्तांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

 

 मा/सप/टीएसएस/जॉआ/पांना/पपा/२०१८/१५९९

TOP