Home »News

  ऑक्टोबराक  ड्राय डे

 

पणजी, २७ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

          महात्मा गांधी हांच्या जयंती निमतान ऑक्टोबर २०१८ दिसा गोंयांत सोर्‍याची विक्री बंद दवरपाचो आदेश अबकारी आयुक्त कार्यालयान सगळ्या सोरो विक्रेत्यांक दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८


 

TOP