Home »News

  ऑक्टोबर कॅसिनो खातीर ड्राय डे                                      

 

पणजी, २७ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

 

        राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपूंक आनी मान दिवंक म्हूण गृह खात्यान ऑक्टोबर २०१८ दिसा ड्राय डे घोशीत केला.

          गोंयांतले सगळे कॅसिनो ऑक्टोबर २०१८ दिसा, मध्यानराती १२.०० वरां ते मध्यानराती १२.०० वरां मेरेन म्हणल्यार २४ वरां खातीर बंद आसतले.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८६

 

 

TOP