Home »News

मडगांवच्या रवींद्र भवनांत २७ सप्टेंबराक ओडिशांतल्या जान्हबी बेहेरा हांचो ओडिसी नाच

 

 

पणजी, २६ सप्टेंबर, २०१८

                                                                                                    आश्विन , १९४०

 

           

          कला आनी संस्कृती संचालनालयान इंडियन काउंसीन फॉर कल्चरल रिलेशन्स (आयसीसीआर), गोंय आनी रवींद्र भवन, मडगांव हांच्या जोडपालवान ओडिशांतली जान्हबी बेहेरा हांचो ओडिसी नाच २७ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजे ६.३० वरांचेर रवींद्र भवन, फातोड्डे, मडगांव हांगा आयोजीत केला. ही कार्यावळ आयसीसीआरच्या हॉरायझन सिरिजा खाला आयोजीत केल्या.

          भारतांतलो सगळ्यांत पारंपारीक शास्त्रीय नाच प्रकार म्हणल्यार ओडिसी शिकपा खातीर जान्हबी बेहेरा हांणी आपली जीण ओंपल्या. गुरू रमेश चंद्र जेना आनी गुरू युधीश्ठीर नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला ल्हानपणांतल्यानच तांणी ओडिशी शिकपाक सुरवात केली. ओडिशा डान्स अकादमी, भुबनेश्वर ह्या नामनेच्या संस्थेंत गुरू अरूणा मोहंती आनी गुरू सर्गेस्त गंगाधर प्रधान हांच्या मार्गदर्शना खाला ओडिशी नाचाचें आनीक प्रशिक्षण घेतले.

          जान्हबी हांणी भारतांत तशेंच देशा भायर ओडिशा नाच सादर केला. कोनार्क महोत्सव, ओडिसी संध्या, स्वर्णोत्सव, सुकमा महोत्सव, त्रिपुरासुंदरी महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, सुर्या महोत्सव, ह्या सारकिल्या महोत्सवांनी तांणी नाच सादर केला.

          सगळ्या संगीत आनी कला मोग्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवन २७ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजे ६.३० वरांचेर रवींद्र भवन, फातोड्डे, मडगांव हांगा जावपी कार्यावळीक हजर रावपाचें आवाहन कला आनी संस्कृती संचालनालयान केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८५

 

TOP