Home »News

उपराष्ट्रपती २७ सप्टेंबराक गोंयांत

 

पणजी, २६ सप्टेंबर, २०१८

                                                                                                    आश्विन , १९४०

 

           

          भारताचे उपराष्ट्रपती श्री. व्यंकय्या नायडू हे ता. २७ सप्टेंबर २०१८ दिसा रांची विमानतळावयल्यान खास विमानान रातच्या .२० वरांचेर गोंयांत पावतले. श्री. नायडू रातच्या .२५ वरांचेर दाबोळी विमानतळावयल्यान राजभवनार येतले आनी ते रातचे राजभवनार रावतले.

          ता. २८ सप्टेंबर २०१८ दिसा श्री. नायडू सकाळीं .३० वरांचेर राजभवन प्रकल्पांत वृक्षारोपण करतले आनी त्या उपरांत १०.०० वरांचेर कला अकादमींत जावपी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या पदवीदान सुवाळ्याक हजर रावतले. उपराष्ट्रपती सकाळीं. ११.४० वरांचेर एमआरके प्रसाद हांच्या निवास स्थानाचेर येतले आनी दनपरां .४० वरांचेर ते थंयच्यान दाबोळी विमानतळाचेर वचपाक भायर सरतले.

          सांजेच्या .०५ वरांचेर खास विमानान ते मुंबय विमानतळार वचपाक भायर सरतले. 

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८४


 

TOP