Home »News

प्रयोग सांज कार्यावळींत काळोख नाटकाचें २९ सप्टेंबराक सादरीकरण

 

पणजी, २६ सप्टेंबर, २०१८

                                                                                                    आश्विन , १९४०

 

          कला आनी संस्कृती संचालनालयान प्रयोग सांज ही नाट्य कार्यावळ म्हयन्याच्या निमण्या शेनवारा आयोजीत केल्या. २९ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजे .३० वरांचेर जावपी प्रयोग सांज कार्यावळीचो हो ६४ वो प्रयोग आसतलो. ही कार्यावळ मल्टीपर्पज हॉल, संस्कृती भवन, पाटो, पणजी हांगा जातली.

          प्रयोग सांज कार्यावळीचो भाग म्हण काळोख नाटक सादर जातलें. हें नाटक नामनेचे लेखक सर्गेस्त श्री. विजय तेंडुलकर हांणी बरयला आनी श्री. वर्धन कामत आनी श्री. सुशांत नायक हांणी दिगदर्शीत केला. श्री. वर्धन कामत आनी अनुजा पुरोहीत नाटकांत अभिनय करतले. श्री. मंदार केळकर हांणी संगीत दिला, श्री. श्रीनिवास उसगांवकर हांची उजवाड वेवस्था जाल्यार श्री. सौमित्र बखले हांची रंगमाची सजावट आसतली. सुविधा तोर्गळ ह्यो कॉस्ट्युमाचें काम पळयतल्यो.

          नाट्य क्षेत्रांत नव्या गटांक आनी कलाकारांक एक मंच दिवपाचो उद्देश प्रयोग सांज ह्या कार्यावळीचो आसा. ह्या प्रयोगाक मे २०१८ त यशस्वीपणान पांच वर्सां पूर्ण जाली. नाटक सादर करूंक कला आनी संस्कृती संचालनालय आपलो मल्टीपर्पज हॉल फुकट दिता. प्रयोग सांज कार्यावळींत भाग घेवंक सोदपी गटांनी चड म्हायती खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालया कडेन संपर्क करचो.

          ही कार्यावळ सगळ्या खातीर उक्ती आसा आनी सगळ्या कलाकारांनी तशेंच नाट्य रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो लाव घेवचो अशें आवाहन केला.

       

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८२

 

TOP