Home »News

राज्यपालांची गोमॅकोतल्या बायोमॅडिकल कोयर वेवस्थापन आनी सिव्हेज प्रकल्पाक भेट

 

पणजी, २६ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

         राज्यपाल डॉ. श्रीमती मृदुला सिन्हा हांणी आयज बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटल प्रकल्पांतल्य बायोमॅडिकल कोयर वेवस्थापन आनी सिव्हेज प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिवन प्रकल्पांतल्या सुविधां आनी प्रक्रियेची पळोवणी केली.

          भलायकी मंत्री श्री. विश्वजीत राणे, गोमॅकोचे डीन डॉ. प्रदीप नाईक, वैजकी अधिक्षक डॉ. शिवानंद बांदेकर, अतिरिक्त भलायकी सचीव श्री. सुनील मसुरकर, अवर सचीव श्रीमती तृप्ती मणेरकर, प्रशासकी संचालक श्री. दत्ताराम सरदेसाय आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले.

          हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंत मनशाक बरी आनी रोखड्या रोखडी उपचार सुविधा मेळपाक जाय. दुयेंत मनशा खातीर हॉस्पिटल हे देवूळ आनी उपचार करपी दोतोर हो देवा समान आसता. ते खातीर हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी आनी कर्मचार्‍यांनी दुयेंतीक बरी सेवा दिवपाक जाय. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे प्रशासन भलायकी सेवेच्या बाबतींत सदांच फुडें आसा आनी ही परंपरा तशीच फुडें चालू दवरची अशें राज्यपाल श्रीमती सिन्हा हांणी ह्या वेळार सांगलें.

          सुरवेक डॉ. बांदेकर हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो आनी बायोमॅडिकल कोयर वेवस्थापन आनी सिव्हेज प्रक्रिया प्रकल्पा विशीं म्हायती दिली. प्रकल्पांतले कोयराचे सॅग्रेगेशन आनी प्रक्रिया तशेंच हेर सुविधांची म्हायती दिली. ह्या प्रकल्पांत गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हेर सरकारी हॉस्पिटलांतल्यान दिसाक सुमार ९०९ किलो बायोमॅडिकल कोयर येता. वेगवेगळ्या तरेचो कोयर वेगळो करपाक वेगवेगळ्या रंगाच्यो कोयरा पेटी आसा तशेंच नर्सी आनी हेर कर्मचार्‍यांक कोयर वेवस्थापनाचें प्रशिक्षण दितात अशीय म्हायती तांणी दिली.

          उपरांत राज्यपालान गोंय वैजकी प्रकल्पांत चालू आशिल्ल्या सुपर स्पॅशलिटी विभागाच्या बांदकामाची पळोवणी केली. राज्यपालान ह्या वेळार प्रकल्पांत वृक्षारोपण केलें आनी प्रकल्पांत नितळसाण राखपाचो सल्लो अधिकार्‍यांक दिलो.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५८०


 

TOP