Home »News

धारगळे इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचो प्रस्ताव

सरकार आनी जीसीए मजगती करार

 

पणजी, २५ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

        पेडणे तालुक्यांतल्या धारगळ हांगा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदपा संबंदीचे करारपत्र खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री श्री. मनोहर आजगांवकर हांणी आयज सचिवालयांत गोंय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सुरज लोटलीकर हांचे कडेन सुपूर्द केले.

          गोंय क्रिकेट संघटना धारगळे ३५,००० प्रेक्षकांक बसपाची तांक आशिल्लो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदतली अशें श्री. आजगांवकर हांणी सांगलें. गोंय क्रिकेट संघटनेन बांदकामाक सुरवात जायत पासून तीन वर्सां भितर हो स्टेडियम बांदून पूर्ण करपाचें उतर दिला. गोंयचे क्रिकेट खेळगडे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर खेळचे, हे म्हान क्रिकेट खेळगडे सर्गेस्त दिलीप सरदेसाय हांचें सपन आशिल्ले. थळाव्या खेळगड्यांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाची तयारी करपाक आनी सर्गेस्त दिलीप सरदेसाय हांचें सपन पूर्ण करपाक ह्या स्टेडियमाची मजत जातली अशेंय श्री. आजगांवकर हांणी सांगलें.

          नियोजीत क्रिकेट स्टेडियम टॅस्ट (कसोटी), एका दिसाची आनी टी-२० अशा तिनूय क्रिकेट खेळां प्रकारां खातीर आसतलो तशेंच स्टेडियमाचेर युवा क्रिकेट खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर अकादमी आसतली. ह्या स्टेडियमाक लागून राज्यांत खेळाक तशेंच पर्यटनाक उर्बा मेळटली आनी पेडणे तालुक्याचोय विकास जावपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें.

          ह्या वेळार गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक श्री. व्ही. एम. प्रभुदेसाय हेवूय हजर आशिल्ले.          

 

          मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७३

 


 

TOP