Home »News

गोवा प्रॅस एक्रिडिटेशन समितीन दिल्ली सरकाराच्या सचिवांची (जनसंपर्क) घेतली भेट

 

पणजी, २५ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन , १९४०

 

        गोवा प्रॅस एक्रिडिटेशन समितीन काल दिल्ली सरकाराचे सचीव (जनसंपर्क) डॉ. जयदेव सारंगी हांची तांच्या कार्यालयांत भेट घेतली आनी दिल्ली सरकारान पत्रकारांक दिल्ल्या विंगड विंगड सुविधांचेर भासाभास केली.

          समितीचे चॅरमॅन आनी लोकमताचे संपादक श्री. राजू नायक, गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक श्री. टी. एस. सावंत, म्हायती अधिकारी श्री. जॉन आगियार, गोवा दूताचे संपादक श्री. वामन प्रभू, संपर्काधिकारी श्री. श्याम गांवकर आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांतले हेर वांगडी धरून 11 जाणांच्या शिश्टमंडळान तांची भेट घेतली.

          दिल्ली सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालयान एक्रिडिटेड पत्रकारांक दिल्ल्यो वैजकी सुविधा, पार्किंग सुविधा, बस आनी रेल्वे प्रवास सुविधा सारकिल्या सुविधां संदर्भांत हे बसकेंत चर्चा जाली.

          दोन वा चड सरकारी खात्यां मदीं नियमीतपणान भासाभास जाल्यार ताचो साबार राज्य सरकारांनी पत्रकारांच्या कल्याणा खातीर चालीक लायिल्ले सरकारी नेम आनी धोरणां मदीं सुसंगती हाडूंक मजत जातली अशें मत दिल्ली सरकाराचे सचीव (जनसंपर्क) डॉ. जयदेव सारंगी हांणी उक्तायले.

          सरकारी जायराती विशींची सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वां मतींत घेवन ह्या संचालनालयान सरकारी जायरातीं खातीर मानद कार्यपद्दत (एसओपी) आपणायल्या अशें श्री. सारंगी हांणी शिश्टमंडळाक सांगलें. ह्या कार्यपद्दती प्रमाण, जायरात प्रसिद्ध करताना खात्याच्या मुखेल्यान सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करूंक जाय. जायरात प्रसिद्ध जावचे आदीं, संबंदीत खात्याच्या मुखेल्यान प्रमाणपत्र प्रमाणीत करूंक जाय.

          हे बसकेक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या अधिकार्‍यांनी गोंयच्या शिश्टमंडळाक सरकारी धोरणां आनी कार्यावळींची म्हायती दिली.

          गोवा प्रॅस एक्रिडिटेशन समितीच्या वांगड्यांचे प्रॅस एक्रिडिटेशन नेम तशेंच हेर मुद्दयांचेर मांडिल्ल्या प्रस्नांचेर संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांनी स्पश्टीकरण दिले. हे बसकेक, उप-संचालक (जायरात/प्रसिद्धी) श्री. नलीन चौहा, म्हायती अधिकारी (पत्रकार/आदरातिथ्य आनी आवटडोर) श्री. कांचन आझाद, कार्यालय प्रमूख श्री. विन कुमार मोंगिया, सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्री. चंदन कुमार, सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्री. अमित कुमार, सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्रीमती उर्मिला बेनिवाल, सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्री. गोविंद, क्षेत्रीय प्रसिद्धी अधिकारी श्री. मनिष कुमार हाजीर आशिल्ले.

 

                    मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७२

TOP