Home »News

सप्टेंबर म्हयन्याचो कॅरोसीन कोटा

 

 

पणजी, २४ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन, १९४०

 

                   एलपीजी गॅस कनॅक्शन नाशिल्ल्या रेशन कार्ड धारकांक चालू सप्टेंबर म्हयन्या खातीर निवडक सवाय धान्य दुकानांतल्यान १० लिटर कॅरोसीन वितरीत करतले. हो कॅरोसीन कोटा ता. १४ ऑक्टोबर २०१८ दिसा मेरेन वितरीत करपांत येतलो.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५७०

 

TOP