Home »News

बेटी बचाव, बेटी पढाव विशयाचेर सर्तीचें आयोजन

 

पणजी, २४ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन, १९४०

 

          भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळान उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांच्या सहकार्यान संवसारीक चली भुरगें दिसा निमतान बेटी बचाव, बेटी पढाव विशयाचेर वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केला. लिंग असमानतायेच्या प्रस्नाचेर जागृताय करपा खातीर प्रत्येक वर्सा ११ ऑक्टोबराक संवसारीक चली भुरगें दीस मनयतात.

          सरकारी कर्मचार्‍यां खातीर ता. ऑक्टोबर २०१८ दिसा सकाळीं .३० वरां सावन पणजेच्या इन्स्टिट्युट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत पंगड नाटकुलें सर्तीचें आयोजन करतलें. पंगडांत ते १० जाणांचो आसपाव आसपाक जाय आनी सादरीकरण ते १० मिणटांचें आसपाक जाय. नो फायर कुकींग सर्तींत प्रत्येक पंगडांत दोन दादले सर्तकांक वांटो घेवपाक मेळटलो. निबंध लेखन सर्तीचो विशय म्हजी चली-म्हजो अभिमान असो आसा. निबंधाची मर्यादा २०० उतरां आनी ए- आकाराच्या पेपरांतल्यान २६ सप्टेंबर मेरेन सुपूर्द करपाक जाय.

          उच्च माध्यमीक, महाविद्यालय आनी आयटीआय विद्यार्थ्यां खातीर, ता. ऑक्टोबर २०१८ दिसा सकाळीं .३० वरां सावन पणजेच्या इन्स्टिट्युट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत पंगड नाटकुलें सर्तीचें आयोजन करतलें. सर्ती खातीर तालुका पातळीचेर १२ पंगडांची निवड जातली. पंगडांत ते १२ जाणांचो आसपाव आसपाक जाय आनी सादरीकरण ते १० मिणटांचें आसपाक जाय.  

          विद्यार्थ्यां खातीर तालुका पातळीचेर सर्तीचें आयोजन २१ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर मेरेन तालुक्यातल्या भलायकी केंद्रांनी चालू आसा. तालुका पातळीवयल्या जैतिवंत पंगडांची निवड ता. ऑक्टोबराक जावपी राज्य पातळीवयल्या सर्ती खातीर करतले.

          सर्तींच्या जैतिवंतांक ता. ११ ऑक्टोबराक पणजेच्या इन्स्टिट्युट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जावपी राज्य पातळीवयल्या कार्यावळींत इनामां भेटयतलें.

          इत्सुकांनी आपल्यो प्रवेशिका ता. २७ सप्टेंबर २०१८ दिसा सांजे .०० वरां मेरेन photobbbp@gmail.com हाचेर ई-मेल करच्यो. चड म्हायती खातीर, ९८८१५११५४४ / ९९२३४८५७०६ ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो वा www.nhm.goa.gov.in संकेतथळाक भेट दिवची.

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६८


TOP