Home »News

             आमोणा ग्राम पंचायत वाठारांत स्पीड ब्रेकर अधिसुचीत

 

पणजी, २४ सप्टेंबर, २०१८

आश्विन, १९४०

 

          उत्तर गोंय जिल्होन्यायदंडाधिकार्‍यान दिवचल तालुक्यांतल्या आमोणे ग्राम पंचायत क्षेत्रांत बेतलवाडो सरकारी शाळे लागसार शाळेच्या दोनूय वटेन सुमार २० मिटर अंतराचेर आमोणे आनी आंबेशीवाडा, दिवचले वचपी रस्त्यांचेर दोन स्पीड ब्रेकर घालून येरादारीक सुचोवणी दिवपी तकटे लावपाचो आदेश दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/विगां/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६७

TOP