Home »News

साश्टींत नो पार्किंगवाठार अधिसुचीत

 

पणजी, २० सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २९, १९४०

 

दक्षीण गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकार्‍यांनी साश्टी तालुक्यांत सेंट जोझेफ ते लवंदे हॉस्पिटल मेरेनचो दोनूय वटेनचो मार्ग नो पार्किंग वाठार म्हूण अधिसुचीत केला. तशेंच दवर्ले मारुती मंदीर ते वीज खात्याच्या दुरिगा मेरेनचो दोनूय वटेनचो मार्ग आनी वीज खात्या कडल्यान दाव्यान वचपी रस्त्या सावन राजविहार सहकारी संस्था आनी रॉगताव प्लाझा मुखा वेल्या पावर हावज चौका मेरेनचो मार्ग नो पार्किंगवाठार म्हूण अधिसुचीत केला. जिल्लो दंडाधिकार्‍यांनी आवश्यक ते सुचना फलक लावपाचो आदेश दिला.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६१

 

TOP