Home »News

पेडणेच्या श्री भगवती देवळाचें सोबितीकरण बेगिनूच – पर्यटन मंत्री

 

पणजी, २० सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २९, १९४०

 

          राज्यांतल्या दायज आनी तीर्थस्थान पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर, पेडणेतल्या श्री भगवती देवळाच्या सोबितीकरणाचें काम तपासणी केल्या उपरांत बेगिनूच सुरू जातलें अशें पर्यटन मंत्री श्री. मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकार हांणी सांगलें. नव चेतना युवक संघान आयज पेडण्या आयोजीत केल्ल्या महिला भजन महोत्सवाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले.

          पेडणेकारांक जल्मा पासून कुशळटायेची देण आसा आनी रवींद्र भवन प्रकल्पाक लागून पेडणेच्या कलाकारांक उर्बा मेळटली आनी आपली कला सादर करपाची संद मेळटली अशें श्री. आजगांवकार हांणी सांगलें.

          ह्या सुवाळ्याक  कोरगांवचे उप-सरपंच श्री. रंगनाथ कलशावकर, पेडणेचे आदले आमदार श्री. परशुराम कोटकर, पेडणे गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री. मधुकर पालयेकर हजर आशिल्ले.

          नव चेतना युवक संघाचे अध्यक्ष श्री. कृष्णा पालयेकर हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. श्री. ओमकार गोवेकर हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें जाल्यार कुमारी प्राची च्यारी हांणी उपकाराचें उलोवप केलें.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५६०


 

TOP