Home »News


चलयां खूब खास आसतात- राज्यपाल

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८
भाद्रपद २८, १९४०
"चलयां खूब खास आसतात," अशें डॉ. (श्रीमती) मृदुला सिन्हा हांणी म्हणलें. वुमन इन एवियेशन इंटरनॅशनल इंडिया चॅप्टर आनी लॉकहिड मार्टीन इंडिया हे संस्थेन पणजे आयोजीत केल्ल्या ‘गर्ल्स इन एवियेशन डे' कार्यावळीच्या आयज जाल्ल्या समारोप सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयर्योा ह्या नात्यान त्यो उलयताल्यो. "घरच्यांचें पालन करूंक आनी समाज तशेंच देशा खातीर योगदान दिवपा खातीर बायलांक विशेश क्षमता दिल्या", अशें राज्यपालांनी सांगलें.
"आयज बायलां खातीर आकाश ही मर्यादा थारल्या आनी बायलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी मुखार येवंक लागल्या", अशें म्हणत, राज्यपालांनी शिक्षण, भलायकी सारकिल्या क्षेत्रांनी सगळ्यांक समान संद मेळपाक जाय हाचेर भर दिलो.
वुमन इन एवियेशन इंटरनॅशनल (डब्ल्यूएआय) ही वैमानीक मळार बायलांक करियरांत प्रोत्साहन दिवपी आनी तांच्या आवडी प्रमाण काम करूंक संद दिवपी बिगर फायदो संस्था आसा.
ह्यावेळार वुमन इन एवियेशन इंटरनॅशनल इंडिया चॅप्टराच्यो अध्यक्षा श्रीमती राधा भाटिया, लॉकहिड मार्टीन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉ आनी एपीडी गोंय विमानतळाचे श्री. बीसीएच नेगी हाजीर आशिल्ले.

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५७

 

TOP