Home »News

चोपडे वाठारांत स्पीड ब्रेकर उबारपाचो आदेश

 

पणजी, १९ सप्टेंबर, २०१८

भाद्रपद २८, १९४०

 

          उत्तर गोंय जिल्ल्याच्या दंडाधिकार्‍यान पेडणें तालुक्यांतल्या चोपडे चौका लागसार एमडीआर-१९ आनी एमडीआर-३ रस्त्यांचेर दोन स्पीड ब्रेकर उबारपाचो आदेश दिला. एक स्पीड ब्रेकर पेडणें तालुक्यांतल्या मांद्रे एमडीआर-१९ वटेन वचपी रस्त्याचेर चोपडे चौका सावन २० मिटर अंतराचेर आनी दुसरो स्पीड ब्रेकर अगरवाडा-चोपडे ग्राम पंचायत क्षेत्रांत मोरजे वटेन वचपी रस्त्याचेर एमडीआर-३ चेर चोपडे चौका सावन २० मिटर अंतराचेर उबारतले.

 

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५५

 

TOP