Home »News

२९ सप्टेंबर पासून पंडीत जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव

 

पणजी, १७ सप्टेंबर, २०१८

भाद्र २६, १९४०

 

तारांगिणी संस्कृतीक प्रतिश्ठानान कला अकादमीच्या जोडपालवान २९ आनी ३० सप्टेंबर २०१८ ह्या दिसांनी दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर, पणजी हांगा पंडीत जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव आयोजीत केला.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४५

 

TOP