Home »News

29 सप्टेंबराक गोडी शिंवपाची कार्यशाळा

 

पणजी, १७ सप्टेंबर, २०१८

भाद्र २६, १९४०

 

वस्तूसंग्रहालय संचालनालया वतीन २९ सप्टेंबर २०१ दिसा सकाळीं ९.३० ते सांजे ४.३० मेरेन, राजीव गांधी कला मंदिर, फोंडा हांगा गोडी शिंवपाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. हे कार्यशाळेंत वांटो घेवंक इत्सूक आशिल्ल्या बायलांनी २४ सप्टेंबर २०१८ दिसा वा ताचे पयली आपलीं नांवां नोंद करची.

बायलांनी पोरण्यो साडयो तशेंच सूय, दोरो, कातरी आनी हेर शिंवपाचें साहित्य आपलें बरोबर हाडचें. कार्यशाळे खातीर सुवातो मर्यादीत आसात. उसरां नोंदणी करप्यांची प्रवेशिका स्विकारचे नात. इत्सुकांनी नांव नोंदणी खातीर (०८३२) - २४३४४०६, २४३६००६ आनी ९४०३८४९८१६ ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

 

मा/वाप/टीएसएस/जॉआ/स्नेस/फ्रारि/२०१८/१५४४

     

 

TOP