Home »News

श्री. बाबू कवळेकारां कडल्यान चवथीचीं परबीं

ता. १२ सप्टेंबर २०१८
भाद्रपद २१,१९४०


विरोधी पक्ष फुडारी श्री. चंद्रकांत(बाबू) कवळेकर हांणी गोंयच्या लोकांक चवथीचीं हुनहुनीत परबीं दिल्या.
श्री गणेश ही सुरवेक वंदन करपाची देवता आसून तो अरिश्टां पयस करता, आडखळींचेर मात करता आनी आमचे जिणेंत सुख समृध्दी हाडटा. म्हूण आमी बर्याप कार्याक सुरवात करतना पयलीं श्री गणपतीची पूजा करतात. तो दुश्ट भावनेचो नाश करून मोग, शांती आनी भावकीची प्रेरणा दिता.
लोकांमदी सदिच्छा, इश्टागतीची आणि एकतेची भावना निर्माण करून लोकांक एकठांय हाडपाचें म्हत्वाचे कार्य चवथीचो सण करता. ताका लागून हो सण व्हडा उमेदीन मनयतात अशेंय तांणी आपल्या संदेशांत म्हणलां.
फोगाच्या प्रदूशणा पासून लोकांनी स्वतःचें आनी सरभोंवतणच्या वातावरणाचें संरक्षण करचें अशें आव्हान श्री. कवळेकर हांणी केलां.
चवथीच्या निमतान सगळ्यांच्या जिणेंत सुख समृद्धी आनी खोस येवची अशी सदिच्छा तांणी व्यक्त केली.
मा/सप/टीएसएस/जॉआ/विगां/माधा/अगा/२०१८/१५४३

TOP