Home »News

विशेश संक्षेप पुनरिक्षण बसका

 पणजी, ऑगस्ट २४, २०१८

भाद्र २, १९४०

 

१ जानेवारी  २०१९ सखोल स्वरुपाच्या फोटो मतपत्रिकेच्या विशेश संक्षेप पुनरिक्षणा संदर्भांत मुख्य वेंचणूक अधिकारी हांणी २७ ऑगस्ट २०१८ दिसा सांजे ४.०० वरांचेर कॉन्फरन्स हॉल, मुख्य वेंचणूक कार्यालय, आल्तीन पणजी हांगा दवरल्या.

मा/वाप/टीएसएस/रना/अगा/२०१८

 

TOP