Home »News

माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यांत १ सप्टेंबराक सत्यनारायण महापुजा

 

पणजी, ऑगस्ट २४, २०१८

भाद्र २, १९४०

 

माहिती आनी प्रसिध्दी खात्याची वर्सूकी श्री. सत्यनारायण महापुजा माहिती आनी प्रसिध्दी   ३ रो माळो, उद्योग भुवन,  कार्यालयांत शेनवार १ सप्टेंबर २०१८ त जातली. संचालक श्री. टि.एस.सावंत आनी तांची घरकान्न यजमान आनी यजमानी आसतली.

सकाळी ९.०० वरां सावन धार्मिक विधी सयत पुजेक सुरवात जातली. आरती, तिर्थ प्रसाद आनी म्हाप्रसादा  उपरांत स्थानीक कलाकारांचे भजन जातलें.

संचालक, अधिकारी आनी कर्मचारी वर्गान लोकांक विनवणी केल्या की ताणी उपस्थीत रावन प्रार्थना आनी आशिर्वादाचो लाव घेवचो.

मा/वाप/टीएसएस/रना/अगा/२०१८

TOP