Home »News

राज्यपालां कडल्यान ओणमाची परबीं

 

पणजी, ऑगस्ट २४, २०१८

भाद्र २, १९४०

 

गोंयची राज्यपाल डॉ. (श्रीमती) मृदुला सिन्हा हांणी गोंयच्या लोकांक आनी विशेशता केरळाच्या समाजाक ओणमाची परबीं भेटयल्या.

राज्यपाल डॉ. श्रीमती मृदुला सिन्हा आपल्या संदेशांत म्हणटा, ओणम हो उत्सव  केरळ राज्यांतलो एक व्हड आनी म्हत्वाचो उत्सव आसा. ओणम उत्सव म्हळ्यार गळीत हंगाम आनी एका वर्साच्या कठोर परिश्रमा उपरांत सैमा कडल्यान मेळिल्ल्या मोबदल्याचो आनंद म्हण हो दिस मनयतात. सगळ्या धर्माचो लोक हो उत्सव व्हडा दबाज्यान आनी आनंदान मनयतात. राजा महाबली हांच्या येवकाराक हो उत्सव मनयतात. राजा महाबली हांणी चड काळ केरळ राज्याचेर राज्य केल्ले. ते लोकांची बरेतरेन काळजी घेताले. तांच्या कार्यकाळांत लोक मजेंत रावताले. १० दिसांचो उत्सव म्हूण हो उत्सव पाळटात. ह्या वर्साय अशीच भरभराट जावची म्हण देवा कडल्यान आशीर्वाद घेवंक आनी देवाचे उपकार मानपाक हो उत्सव मनयतात.

हो सण सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक एकठांय हाडटा. ओणम उत्सव लोकांमदीं एकात्मतेक प्रोत्साहन दिता आनी ताका लागून राष्ट्रीय एकता आनी एकात्मतेक योगदान प्राप्त जाता. ह्या वर्साचो ओणम उत्सव आमकां सगळ्यांक शांतीकाय, आनंद आनी भरभराट घेवन येंव अशेंय राज्यपाल आपणाल्या संदेशांत शेवटाक म्हणटात.

मा/वाप/टीएसएस/रना/अगा/२०१८

 

TOP