Home »News

खाजगी रानां अहवालाचेर निर्णय घेवपाक समिती

                                                                                                                ता. २८ ऑगस्ट २०१९

                                                                         ०६ भाद्रपद १९४१

 

            ज्यो मालमऱ्तां खाजगी रानां म्हुण नोंद जावपाच्यो आसात, अशां मालमऱ्तांच्या मालकांकडल्यान आयिल्ले आक्षेप विचारात घेतले उपरांत आढावो समितीन सादर केल्ल्या खाजगी रानांवयल्या अहवालाक अंतिम स्वरूप दिवपा खातीर रान खात्यान महसूल खात्याच्या जोड सचीवांच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन केल्या. मालमऱ्ता आनी भुंयनोंदणी खात्याचे संचालक आनी दक्षिण विभाग रान खात्याचे उपरानपाल हे समितीचे वांगडी आसात.

      ही समिती संबंदीताचे आक्षेप विचारांत घेवन आपलो अहवाल मुदती पयली राष्ट्रीय हरीत लवादाक सूपूर्द करतली.

मा/वाप/एमएस/जॉन/विगा/प्रधु/२०१९/५५१

TOP