Home »News

खंडित वीजपुरवठा

 

                                                                                     १५ मार्च २०१९

                                                                                          २४ फाल्गून १९४०

 

११ केव्ही सोनारबाग फीडरवर तातडीने दुरूस्तीकाम करावयाचे असल्याने १६ आणि १७ मार्च २०१९ रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी १ वाजेपर्यंत नेस्ले, एमआरएफ, पाश्कोल फार्म, मारवसवाडा, गोडेगाळ, हिंदुस्थान फुडस व सभोवतालच्या परिसरातील वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे.

त्याचप्रमाणे बोरी येथील ११ केव्ही फीडरवर तातडीने दुरूस्तीकाम करावयाचे असल्याने सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत अडूळशे, तामशिरे, मोतीये, पाणीवाडा आणि साईबाबा मंदिराच्या सभोवतालच्या परिसरातील वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे.

                                                                   

मा/वाप/एनएन /जॉआ/पांना/२०१९/ ४२

 

 

TOP